Vuosikokouksen tiimoilta

12.02.2020

Vuosikokous kunnioitti hetken hiljaisuudella tapaturmaisesti menehtyneen Arto Simpuran muistoa.  Arto muistetaan pitkäaikaisena seuran puheenjohtajana ja toimijana.

Kokousvirkailijoiden valinnan jälkeen käytiin läpi timintakertomus, tilikertomus, toiminnantarkastajien lausunta ja tilinpäätös. Nämä hyväksyttiin ja samalla myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Pasi Juopperi, johtokuntanaan Juha Innanen, Mikko Kohonen, Toni Käyhty, Antero Pennanen, Juha Rantakaulio ja Jukka Uronen.  Toiminnatarkastajiksi valittiin Seppo Lapatto ja Petri Veijalainen varamiehinään Oiva Suni ja Erkki Jäkälä.

Toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen päätettiin jäsenmaksuksi 30 euroa ja liittymismaksuksi 300 euroa. Toimihenkilöille ei makseta palkkiota tehtävästään.  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

Valittiin jaostot ja vastaavat; ampumaratajaosto jatkaa Juha Rantakaulion johdolla, jäseninä Juha Innanen, Jouni juopperi, Antero Pennanen ja Oiva Suni. Rakennusjaosto toimii Jukka Urosen johdolla, jäseninä Juha Lainejärvi, Seppo Lapatto ja Antero Pennanen, jaoston tehtävä on suunnitella lahtivajan yhteytyeen "ruhon esikäsittely paikka" ja esittää se johtokunnalle. Riistanhoitovastaavana jatkaa Pasi Juopperi ja majaisäntänä Antero Pennanen.

Edutajaksi SML:n Kymen piirin kokoukseen valittiin Juha Rantakaulio varamiehenään Erkki Jäkälä.

Muina asioina käsiteltiin käynnissä olevien kosteikkohankkeiten tilaa.  Omariistassa kirjautuneena 41 seuran jäsentä, painotettiin että myös havainnot on syytä kirjata sinne.  Laki uudituksia kannattaa seurata alan lehdistä ja omariistasta sekä seuran omilta sivuilta. Hirvijahdin päätösruokailu la 21.3. Männistössä. Pilkkikilpailut Lennuksen my kanssa, vastuuhenkilönä Jukka Uronen.

Vuosikokouksen jälkeen johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa; varapuheenjohtajana jatkaa Juha Innanen ja sihteeri/rahastonhoitajana Antero Pennanen.

31.05.2020Perjantain ampumaharjoitukset alkavat 5.6.
18.05.2020Etäisyyden arviointi visan tulokset
28.04.2020Ampumaradan valvontavuorot 2020
09.03.2020Lennus vs Välijoki pilkkikisa
15.02.2020Kennelliiton jäsenyys
12.02.2020Vuosikokouksen tiimoilta
11.02.2020Lisää lajeja saalisilmoituksen piiriin
11.02.2020Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuvat
10.02.2020Nuorten eräleiri 2020
02.02.2020Yhteinen metsästyspäivä

Siirry arkistoon »