Toiminta

Riistanhoito:

Seura pitää yllä useita riistapeltoja sekä hirvelle että pienriistalle.

Nuolukiviä riistalle löytyy seuran alueelta n. 25 kpl

Pienpetojen pyynti sekä aktiivipyyntinä että passiivisilla pyydyksillä on vilkasta. Osoituksena tästä on mm. RHY:n pienpetokilpailuissa menestytty hyvin.

Riistan ruokintaa harjoitetaan myös muutamalla ruokintapaikalla kohteina mm. vesilinnut, metsäkauris ja valkohäntäpeura.

Riistaa seurataan laskennoilla ja riistakameroilla. Seuran alueella on riistakolmio, joka lasketaan kaksi kertaa vuodessa, heinä-elokuussa ja tammi-helmikuussa. Lisäksi osallistutaan RHY:n johtamiin laskentoihin ja suoritetaan vesilintulaskentaa.

Metsästys:

Seura järjestää hirven ja valkohäntäpeuran metsästyksen alueellaan. Pääsääntöisesti hirvijahti tapahtuu koirien avulla, peuraa jahdataan muutenkin.

Kenneltoiminta:

Seura antaa alueita koirien metsästyskokeisiin. Koemaastojen yhteyshenkilönä toimii Silla Saalasti p.0505433265.

Ampumaharjoittelu:

Seuran omalla haulikkoradalla voi harjoitella metsästyshaulikko- ja metsästystrapammuntaa sekä kohdistaa luotiasetta ja ampua pienoiskiväärillä sekä pistoolilla.

Radan osoite: Taavetintie 2027 Savitaipale

Muu toiminta:

Talvisin pilkitään kilpaa naapuriseurojen kanssa.